FABRICACIÓ I MUNTATGE

Les piscines de Naturpiscines estan fabricades a Vilaür a Girona.  Cada piscina és fabrica sota comanda en funció del model i característiques escollides per cada client de Naturpiscines.

A Naturpiscines disposem d’una gran varietat de models de piscines, de qualitat de tots els estils. Apostem per la originalitat de les seves formes i la delicadesa de les seves corbes i angles, al mateix temps que per la seva robusta construcció incomparable, resultant de fàcil transportar i col·locar.

Des de l’any 1988 el Grup SFP utilitza matèries primes d’última generació, renovant i apostant per nous materials presentats al mercat, i destacant l’absolut respecte pel medi ambient.

1 2 3 4 5

 

6 7

 

1- Preparació del motlle i condicionament per un fàcil desemmotllament i una obtenció final de gran
qualitat.
2- Aplicació del geolcat exclusiu.
3- Aplicació de la barrera química d’alta resistència i aplicació manual de fibra de vidre i resina.
4- Col·locació de reforços verticals i horitzontals i ferro galvanitzat per obtenir una major duresa i
resistència als impactes.
5- Projectat amb fibra de vidre i resina exclusiva per a la protecció del laminat.
6- Acabat final a punt per desemmotllament i repàs amb control de qualitat.
7- Piscina acabada a punt per ser entregada.

 

8 9 10 11

 

8- Preparació del terreny.
9- Col·locació i anivellació de la piscina, reomplir el perímetre amb grava i muntatge dels tubs de pvc des de la piscina als equips de filtració i depuració i col·locació dels projectors led.
10- Reomplir el perímetre superior amb grava i acabat amb formigó del cèrcol pel remat.
11- Remat final.

Procés de descàrrega i muntatge

 Piscines Eco Pools

En primer lloc gràcies als acabats no porosos de les piscines de fibra SFP, serà necessari el consum de menys producte químic ja que l’aparició d’algues serà molt menor per les superfícies més suaus. Si s’utilitzen neteja fons automàtics, aquests treballaran menys temps per obtenir la neteja de la seva piscina, lo que suposarà un estalvi en el consum elèctric.

Les piscines de fibra SFP en general actuen com aïllant natural i el seu equip (filtre, bomba,…) s’utilitzen molt menys que en piscines d’obra o liner.  Aquestes piscines de fibra  tenen el potencial d’absorbir els productes químics, que a diferència de les altres d’obra o liner poden ser filtrats a aigües subterrànies.

Amb cada vegada mes gent conscienciada amb el seu entorn i el medi ambient, les nostres piscines són sostenibles. Són ja les piscines del demà, no només necessiten menys productes químics pel seu manteniment i menys consum d’energia i d’aigua, sinó que a més no necessiten se recobertes lo que suposa enorme gasto d’execució.

SFP Coating Process / Gelcoat

És un procés que porta aplicant-se més de 30 anys i sempre buscant les noves tecnologies per esta a l’avantguarda  i millorar dia a dia en les piscines de fibra.

El procés SFP Coating està basat en la obtenció de la millor qualitat en les piscines i està subjecte a una innovació constant. Cada piscina supera uns estrictes controls que garanteixen la longevitat de la seva inversió.

Esta basat en l’aplicació de un gelcoat que permet obtenir una superfície no porosa i resistent als químics, als raigs uva i una menor pèrdua de color. El sandvitx de lamines amb un mat entrellaçat estructural en la fabricació permet obtenir primer una barrera química en la piscina de fibra per protegir-la de l’aparició d’ampolles i la obtenció final d’un producte d’alta resistència i durabilitat.

Per tant els materials utilitzats per la fabricació de les piscines són materials de la més alta qualitat, utilitzats també en altres camps com són el nàutic i l’aeroespacial. La utilització d’aquests materials permet obtenir unes piscines de fibra amb una major duresa, resistència i durabilitat.